Posts

Showing posts from October, 2019

Objectius de desenvolupament sostenible

Image
La ONU, dins del full de ruta que representa la Agenda 2030, ha definit 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Fes click sobre la imatge i accedeix a una breu descripció de cada objectiu.
Si vols conèixer alguns indicadors, et convidem a visitar la pàgina web de EUROSTAT.
Sabries dir quin país europeu emet més CO2? I quin produeix més residus?
Però recorda: la sostenibilitat va més enllà del medi ambient. Sabries dir quin país europeu presenta un % de la població amb risc de pobresa major? Les dones tenen les mateixes probabilitats de trobar feina que els homes? Les tasques de cura estan repartides per igual entre homes i dones?


Parallel Universe

Image
Imagine that we were able to communicate with aliens from a parallel universe. Amongst the information that we manage to exchange and translate into our scientific language is a table containing some of the physical and chemical properties of the twelve elemental substances that the aliens claim constitute their world (see Table 1). Although the aliens have identified some periodic trends in the behaviour of these chemical elements, they have not derived a classification scheme similar to our periodic table. Curious about the possibility of identifying an equivalent pattern, various teams of chemists begin to analyse the information. You have been assigned to one of these teams and your task is to collaborate in the analysis of the available data to characterize any existing physical and chemical trends and, if possible, derive the corresponding periodic law.

LQ2: aigua a les fulles

Image
Com arriba l'aigua de les arrels a les fulles?
Autors: Ivet i Pau C.Les plantes absorbeixen l’aigua gràcies a l’osmosi, llavors queda dins de les arrels.
L'aigua és una molècula formada per un àtom d’oxigen i dos d’hidrogen.

L’oxigen és negatiu i els hidrogens positius, per tant, l’aigua és una molècula dipolar amb dos pols de diferents signes. 


L’aigua arriba fins a les fulles a través dels ponts d’hidrogen. Els ponts d'hidrogen són un tipus d'atracció intermolecular electrostàtica que existeix entre l'àtom d'hidrogen que pertany a un enllaç polar, (sobre tot H-F, O-H i F-H) i un parell d'electrons no compartit d'un àtom electronegatiu proper d'una altra molècula (F, O, N). En el cas de l’H20 els ponts d'hidrogen es formen per la unió d’un dels dos hidrogens de la molècula amb l’oxigen d’una altra molècula d’aigua (H2O), formant una cadena amb la longitud necessària per arribar a tots els punts de la planta. A part de les forces dels ponts d’hidro…

LQ1: Arc de Sant Martí

Image
Com es crea l'Arc de Sant Martí?
Amb un prisma òptic podem reproduir un arc de Sant Martí fàcilment. Ho aconseguirem fent passar la llum (en aquesta cas d'una bombeta incandescent) per una escletxa de tal manera que acabi incidint prop d'una aresta del prisma. Si l'habitació està a les fosques i anem rotant el prisma poc a poc, podrem enfocar un preciós Arc de Sant Martí. Però quin és el mecanisme que fa que la llum incident es transformi en aquest Arc? Què causa que veiem l'arc de Sant Martí al cel?


En el fenomen òptic que anomenem Arc de Sant Martí, les gotes d'aigua que estan en suspensió a l'atmosfera actuen com petits prismes òptics. La llum solar incident es refracta (canvia la direcció de desplaçament en funció de la freqüència) i es dispersa (el feix de llum perd nitidesa). La refracció permet veure els diferents colors (amb angles de refracció diferents). La dispersió permet obtenir un espectre més continu entre color i color. Aquests procés passa …

LQ1: espectròmetre

Image
Objectiu En aquesta activitat volem conèixer què és l'espectre electromagnètic i com podem veure l'espectre d'emissió de diferents fonts lluminoses i compostos. Fonaments Què és la llum?  La llum és energia electromagnètica. La partícula fonamental que permet el transport d'aquesta energia és el fotó. Tot i transportar-se per mitjà de partícules, l'energia electromagnètica es comporta com una ona. Per tant, a cada magnitud energètica li correspon una freqüència i una longitud d'ona. Com major energia es transporti, la ona corresponent tindrà major freqüència i menor longitud d'ona.
L'espectre electromagnètic es el conjunt de totes les freqüències i es divideix en bandes, des de la de major freqüència (i energia) com els rajos Gamma fins la de menor freqüència (i energia) com les ones Radio.
La banda corresponent a la llum visible comprèn longituds d'ona de 380 a 780 nm.
Què ens diu l'espectre d'absorció de l'aigua? L'espectre d'…