Posts

Showing posts from November, 2019

#tocatsperlaciencia

Image
A Prat Educació estem #tocatsperlaciencia!!Gaudeix del nostre espai interdisciplinari ScienceLab, on l'alumnat del Batxillerat científic de Prat Educació viu i es mou en la ciència!
T'hi apuntes?

LQ3: Gas Ideal

Image
Equacions d'Estat Autores de l'anàlisi: Anna i Àlex Objectiu Observar la variació que es produeix en el volum quan s’augmenta la temperatura i la pressió és constant, i veure la relació que té amb la llei dels gasos ideals. (pV=nRT)
Material -1 vas de precipitats -1 proveta -Bec de Bunsen  -Suport universal -Termòmetre -Trípode -Aigua -Llumins Procediment❖Per començar amb la pràctica, vam agafar un vas de precipitats i el vam omplir amb 400 mil·lilitres d’aigua de l’aixeta. Després vam agafar una proveta mitjana i vam fer el mateix: omplir-la amb 50 mil·lilitres d’aigua. ❖Un cop els dos recipients omplerts, vam tapar la proveta amb la mà i, ràpidament, la vam posar dins el vas de precipitats, perquè no es barregés l’aigua. D’altra banda, vam preparar a part un suport amb un termòmetre i, alhora, un bec de bunsen amb un trípode per poder posar el vas a sobre. ❖Vam col·locar-ho sobre el trípode, i vam posar el termòmetre dins l’aigua, de tal manera que no toqui el vas ni la prove…

LQ3: roba seca

Image
Per què s'asseca la roba quan la pengem a l'ombra? Autores: Marta i Nerea
El procés d’assecament d’una peça de roba es deu a la evaporació de l’aigua. L'aigua en estat líquid, està formada per molècules molt juntes les unes amb les altres i que es mouen relliscant i xocant entre elles. En canvi les molècules d’un gas són independents i es mouen per l'espai a velocitats considerables. En el líquid en estar contínuament xocant algunes molècules adquireixen la velocitat suficient per alliberar-se en forma de vapor. Aquestes molècules que s’alliberen al ajuntar-se amb l’aire formen una espècie de núvol de vapor al costat de la superfície, aquest si es va fent gran i xoca amb la superfície de l’aigua es tornarien a quedar atrapades pel líquid. Amb el temps es produeix un equilibri entre l’aigua i el vapor ja que s’escapen tantes molècules com tornen. 
Una forma de trencar aquest equilibri consisteix en eliminar el vapor d’aigua amb l’aire. L’aire arrossega el vapor i d’aques…

LQ4: El mirall entelat

Image
Per què s'entelen els vidres quan ens dutxem? Autors: Pau S. i Maria
A l'obrir l'aixeta de l'aigua calenta, part d'aquesta aigua s'evapora, l'aire del bany es  calenta  i  l'aire  amb  temperatures  elevades  pot  mantenir  més  quantitat de  vapor en estat gasós. Les parets, el mirall, l'inodor estan més freds i al posar-se en  contacte  l'aire  del  bany  amb  aquests  elements  més  freds  es  refreda. Si la  temperatura  d'aquests  elements  està  per  sota  del  punt  de  rosada  (punt  de temperatura i pressió pel qual el vapor d'aigua es condensa) el vapor d'aigua del bany es condensa, per tant passa a l'estat líquid, generant una fina capa d'aigua líquida a sobre dels miralls, rajoles... Si ens fixem, aquest fenomen es produeix amb més freqüència a l'hivern, ja que en aquesta estació, el bany està més fred i per tant el mirall també ho està i amb una mínima quantitat de vapor d'aigua provinent  de  la  dutxa  …

LM1: Equacions d'Estat

Image
Equacions d'Estat Autores de l'anàlisi: Maria i Marta Objectiu Una equació d’estat és una equació que relaciona la pressió (p), el volum (V) i la temperatura (T) d’una substància. En el cas dels gasos, les dues equacions d’estat més emprades són (a) la Llei dels Gasos Ideals i (b) l’equació de Van der Waals. Llei gasos ideals: p V=n R T    unitats: [Pa]·[m3] = [mol] · [J/(K·mol)] [K]   On R=8,314 J/(K·mol) és al constant dels gasos. Llei de Van der Waals: (p+a (n/V)^2 )·(V-n·b)=nRT On a i b són constants que depenen del fluid a analitzar, pel cas de l’aigua a=5.54·e^(-5)   [m^6·Pa/〖mol〗^2 ]b=5.11·e^(-5)   [m^3/mol] La llei dels gasos ideals és una simplificació de la realitat per tal de reduir el cost dels càlculs. Per fer aquesta simplificació, s’assumeix que les partícules de gas no experimenten forces entre elles i que estan molt distanciades a l’espai (baixa pressió). En canvi, la Llei de Van der Waals, també coneguda per la seva precisió per calcular les propietats (pressió,…

LB2: els lípids

Image
Autores: Naina, Ivet, Berta i Lara ObjectiuObservar les propietats dels lípids.Saber en quines circumstàncies eren solubles i en quines no.Saber diferenciar els diferents tipus de llet segons les propietats que presenten.Identificar una taca d’oli, d’una d’aigua.Saber perquè serveix el Sudan III.
MaterialsTub d’assaig (2)GraellaPeraOliAiguaDissolvent (xilé)Sabó (fairy)ComptagotesPipetaLlet semidesnatada (S)Llet senceraPaper de cel·lulosaEmbut Metodologia Primer de tot, vam realitzar la prova de la solubilitat. Vam agafar dos tub d’assaigs, en el primer vam ficar 2 ml d’oli i 2 ml d’aigua, i en el segon vam ficar 2 ml d’oli, 2 ml de dissolvent i 2 ml d’aigua.


La segona prova, va ser la d’identificació. Per realitzar-la vam agafar un tros de paper de cel.lulosa i vam posar una gota d’oli i una altre d’aigua, i vam observar a contrallum com es veien.


La tercera prova, va ser la d’emulsió permanent. Vam agafar un tub d’assaig i vam afegir 2 ml d’oli i 2 ml d’aigua. Al cap d’una estona, l’…

Primera aproximació a la taula periòdica

Image
Autores: Carmen, Berta, Eric Objectius El nostre objectiu a l’hora de realitzar aquesta pràctica és realitzar una taula periódica on quedin reflextats elements d’un univers paral·lel, que han sigut donats per l’enunciat d’aquesta pràctica.
Per una altra banda volem aprofundir en el nostre coneixement sobre com s’organitza la taula periòdica: Grups, períodes, etc. D’aquesta manera donar validesa als continguts i examinats de les passades setmanes.
Per últim volem posar a prova el nostre nivell d'anglès degut a que tot l'exercici estava redactat en aquesta llengua. Procediment Abans de començar amb l’explicació del experiments, ens agradaria esmentar que aquesta pràctica va ser realitzada de moltes maneres, degut al gran nombre de grups, llavors, aquest procediment explica com es va donar a terme l’experiment de manera general. Primerament ens van organitzar per grups d’entre 3 i 4 persones per realitzar la feina. A part es van repartir els càrrecs extra de redacció d’informes i…

LQ2: Les propietats de l'aigua

Image
CONDUCTIVITAT DE L'AIGUA Autor: Adrià Objectiu L’objectiu de la pràctica és aconseguir veure si hi pot travessar l’electricitat que ens proporciona la pila des d’un cable fins l’altre a partir d’una substància líquida sense estar connectats l’un amb l’altre. Materials Per a l’elaboració de la pràctica, han sigut necessaris: un vas de precipitats, cables, pinces de cocodril, pila de petaca (4,5W), Oli, Aigua mineralitzada, Aigua destil·lada, Alcohol i Acetona.Metodologia Hem connectat tots els cables i pinces de manera que poguessin comprovar primer de tot si el LED funcionava i un cop ja hem vist que funcionés hem passat a elaborar l’experiment. Hem mantingut tot connectat com abans i hem deixat dos cables sense connectar, un positiu (+) i un negatiu (-), els hem posat dins del vas de precipitats que contenia una substancia líquida, i em vist si sense que hi hagués contacte entre ells, passava electricitat o no d’un cable a l’altre.

Resultats Els resultats obtinguts han sigut els…

LB1: identificació de glúcids

Image
Autores: Marta, Maria i Anna Objectiu Saber quina de les quatre pols pertany a cada tipus de glúcid, a través de proves i observacions.
MaterialsPeraGraellaPipeta12 tubs d’assaigVas de precipitatsAigua destil·ladaTasses de ceràmicaCulleretaFehling AFehling BIode Metodologia Solubilitat: Agafar 4 tubs d’assaigs, un amb cada lletra.
Afegir-hi aigua destil·lada i posar un tipus de glúcid a cada, i mirar si són solubles o no.
Prova de Fehling:Agafar 4 tubs d'assaig, un amb cada lletra.A cada tub d'assaig posar 2ml de cada substància, concordant amb les lletres pertanyents.Afegir 2 ml de fehling A i 2ml de fehling BPosar-ho al bany maria
Prova de lugolAgafar 4 tubs d'assaig, un amb cada lletra.A cada tub posar 2ml de dissolució i unes gotes de iode.
Resultats
A B C D Aspecte i color Blanc Blanc Blanc   cristal·lí Groguenc Solubilitat Si Si Si