LQ2: Les propietats de l'aigua


CONDUCTIVITAT DE L'AIGUA

Autor: Adrià

Objectiu

L’objectiu de la pràctica és aconseguir veure si hi pot travessar l’electricitat que ens proporciona la pila des d’un cable fins l’altre a partir d’una substància líquida sense estar connectats l’un amb l’altre.

Materials

Per a l’elaboració de la pràctica, han sigut necessaris: un vas de precipitats, cables, pinces de cocodril, pila de petaca (4,5W), Oli, Aigua mineralitzada, Aigua destil·lada, Alcohol i Acetona.
Metodologia

Hem connectat tots els cables i pinces de manera que poguessin comprovar primer de tot si el LED funcionava i un cop ja hem vist que funcionés hem passat a elaborar l’experiment. Hem mantingut tot connectat com abans i hem deixat dos cables sense connectar, un positiu (+) i un negatiu (-), els hem posat dins del vas de precipitats que contenia una substancia líquida, i em vist si sense que hi hagués contacte entre ells, passava electricitat o no d’un cable a l’altre.


Resultats 

Els resultats obtinguts han sigut els següents: l’oli no es conductor elèctric, la acetona tampoc és conductora elèctrica, l’alcohol tampoc ho és, l’aigua destil·lada tampoc ha mostrat cap comportament que ens faci pensar que es conductora elèctrica i per últim l’aigua mineralitzada sí que ens ha donat resultats positius en la pràctica, l’electricitat passava d’un cable a l’altre.

Conclusions 

Hem arribat a la conclusió de que l’aigua mineralitzada era conductora de l’electricitat ja que com té minerals, aquests fan que l’electricitat vagi del cable positiu al negatiu a través de les seves oscil·lacions dels pols positius als negatius i a l’inrevés. Dificultats 

No hem trobat cap mena de dificultat durant l'elaboració de la pràctica, tot ha sigut fluid i els resultats han sigut els esperants.SOLUBILITAT DE L'AIGUA

Autora: Naina

Objectiu

L'objectiu de la pràctica es barrejar dues substàncies i veure si son solubles o no.

Materials

Per aquesta pràctica hem necessitat el següent material:
  • 6 tubs d’assaig
  • Una pera
  • Un vas de precipitats
  • Una graella
  • Una pipeta
  • Guants i paper
  • 3 ml d’aigua, d’alcohol etílic, oli i acetona

Metodologia

Primer de tot hem agafat tubs d’assaig per fer les barreges i hi hem posat 3 ml de cada substància amb l’ajuda d’una pipeta. Hem fet 6 barreges, aigua amb alcohol, acetona i oli, acetona amb oli, alcohol etílic i oli i per últim oli amb alcohol etílic. Hem barrejat cada pot i finalment observat si eren solubles o no. 

Resultats

Els resultats que hem obtingut és que totes les barreges que hem fet amb l’oli no son solubles, en canvi, quan hem barrejat l’aigua, la acetona i l’alcohol etílic entre elles sí que són solubles.

Conclusions

Les barreges de l’oli amb acetona i alcohol etílic no són solubles perquè l’oli és més dens. En el cas de l’aigua, l’aigua és més densa que l’oli però no són solubles perquè l’aigua actua com un imant, té un pol positiu i un de negatiu mentre que l’oli no te polaritat, per això no sent atracció ni repulsió per les molècules de l’aigua.
LQ2: Les propietats de l'aigua LQ2: Les propietats de l'aigua Reviewed by Anonymous on November 08, 2019 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.