LQ4: El mirall entelat

Per què s'entelen els vidres quan ens dutxem?

Autors: Pau S. i Maria


A l'obrir l'aixeta de l'aigua calenta, part d'aquesta aigua s'evapora, l'aire del bany es  calenta  i  l'aire  amb  temperatures  elevades  pot  mantenir  més  quantitat de  vapor en estat gasós. Les parets, el mirall, l'inodor estan més freds i al posar-se en  contacte  l'aire  del  bany  amb  aquests  elements  més  freds  es  refreda. Si la  temperatura  d'aquests  elements  està  per  sota  del  punt  de  rosada  (punt  de temperatura i pressió pel qual el vapor d'aigua es condensa) el vapor d'aigua del bany es condensa, per tant passa a l'estat líquid, generant una fina capa d'aigua líquida a sobre dels miralls, rajoles... Si ens fixem, aquest fenomen es produeix amb més freqüència a l'hivern, ja que en aquesta estació, el bany està més fred i per tant el mirall també ho està i amb una mínima quantitat de vapor d'aigua provinent  de  la  dutxa  ja  es  produeix  la  condensació.  Podem  disminuir  la  condensació  escalfant  prèviament  el  bany  (augmenta  per  tant la temperatura del  mirall),  encenent  l'extractor  d'aire  o  obrint  la  porta  (deixem  que  el  vapor  d'aigua  surti  del  bany).  Una  cosa  semblant  passa  quan  a  l'hivern  ens  fiquem vàries  persones  a  dins  d'un  cotxe.  Les  persones  en  respirar  exhalem  vapor  d'aigua. A l'estar la temperatura exterior molt baixa, els vidres del cotxe també ho estan i a l'entrar en contacte el vapor d'aigua de l'interior del cotxe amb els vidres aquests s'entelen. Per evitar-ho hem de dirigir l'aire calent de la calefacció cap al vidre per tornar a evaporar aquesta fina capa d'aigua evaporada. 

LQ4: El mirall entelat LQ4: El mirall entelat Reviewed by Anonymous on November 24, 2019 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.