Biodiesel

Biodiesel

Autores: Nerea i Adrià L.

En la primera imatge podem veure el cicle del biodièsel. Només ens centrarem en processos químics.

El refinat és un conjunt de processos de rectificació per eliminar fosfolípids, àcids grassos lliures, pigments i altres impureses en l'oli vegetal.

Hi ha dos mètodes per refinar.
  • REFINACIÓ FÍSICA: consisteix en l'eliminació de les gomes en l'oli durant el procés de desgomatge amb un mètode especial i l'eliminació d'àcids lliures grassos en el procés de desodorització per destil·lació.
  • REFINACIÓ QUÍMICA: implica l'eliminació d'àcids lliures grassos de forma química (àcid-base de neutralització).

Quan fem reaccionar els àcids grassos amb sosa càustica, dóna sabó i aigua.


La transesterificació, en la química orgànica és el procés d’intercanvi del grup orgànic R’’ d’un èster amb el grup orgànic R’ d’un alcohol.Una manera més desenvolupada d’escriure-ho és aquesta:

 

Biodiesel Biodiesel Reviewed by Anonymous on February 16, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.