Bioetanol

Bioetanol


Autores: Ivet i Nico.


El bioetanol és un tipus d'alcohol inflamable (alcohol etílic) que s'obté a partir de la fermentació de certs tipus de materials orgànics, principalment les matèries vegetals amb alts continguts en cel·lulosa. El bioetanol es pot obtenir mitjançant la fermentació de plantes (matèries cel·lulòsiques)  com:

- La canya de sucre.
- Els cereals.
- La remolatxa.
- blat de moro

Per l’altre banda, el bioetanol, està constituït de l’etanol (C2H5OH) que es fa servir per l'elaboració de combustibles:
  1. El combustible resultant de la barreja d'etanol i la gasolina es coneix com gasohol o alconafta. Dues barreges comunes són E10 i E85, amb una proporció d'etanol de el 10% i 85%.
  2. L'etanol també s'utilitza cada vegada més com afegit per oxigenar la gasolina normal, reemplaçant a l'èter metil tert-butílic (MTBE). Aquest, és responsable d'una considerable contaminació de terra i de l'aigua subterrània.
Com a font per a la producció d'etanol al món s'utilitza fonamentalment biomassa. Aquest etanol és el bioetanol.

Procés de producció de bioetanol:


  • Canvi físic: No hi ha modificació de la substància (mecànica, l'electricitat, el magnetisme...).
  • Canvi químic: Implica una modificació de la matèria. Tenen associats canvis energètics.Les substàncies que es transformen les anomenem reactius i les que obtenim, productes. El procés o canvi és la reacció química.

En el procés de producció de bioetanol el primer canvi que succeeix és físic, en el moment que es fa el rentat de, per exemple, la canya de sucre. El segon canvi que succeeix és la fermentació, un procés metabòlic que utilitzen alguns organismes per obtenir energia i nutrients a partir de certs compostos orgànics, en aquest procés, es trenquen enllaços, per tant, es tracta d’un canvi químic. Finalment succeeix la destil.lació, que és un procés pel qual la substància volàtil d'una barreja es separa d'una altra que no ho és mitjançant evaporació i posterior condensació de la mateixa, per tant, no hi ha trencaments d’enllaços, només s’observen ponts d’hidrogen i forces de Van der Waals.


La fermentació alcohòlica és un procés de fermentació que es fa en absència total oxigen, originat per l'activitat d'alguns microorganismes anaerobics (no necesiten oxigen) que processen els glúcids per obtenir: un alcohol en forma d'etanol, diòxid de carboni (CO2) i unes molècules d'ATP. Que consumeixen els mateixos microorganismes en el seu metabolisme cel·lular energètic.


Efectes ambientals del bioetanol

- Contaminació de l’aigua
- Contaminació de l’aire
- Efectes de l’etanol a l’agricultura
- Plom

Producció:

Al 2006, la producció mundial total d'etanol era de 51060000000 de litres. Els dos principals productors mundials són Estats Units i Brasil, que junts produeixen el 70% del total d'etanol, seguits per la Xina, l'Índia i França.

Bioetanol Bioetanol Reviewed by Anonymous on February 16, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.