comportament soques

Comportament de les soques segons el seu olfacte

Autors: Adrià L. i Pau C.

Material:


  • 4 agar plates already labelled with salty and control side
  • 4 Eppendorf tubes
  • Salty water (NaCl 2.5M)
  • Distillate water
  • 2 Micropipettes to load Sul
  • Tips p200
  • Pasteur pipettes cut
  • 1 timer
  • 1 permanent pencil
  • 4 petri dishes with C. elegans/ Towel paper


Procediment:

Primer de tot al arribar ens van explicar l’experiment que anaven a realitzar. Consistia en observar el comportament dels Caenorhabditis elegans davant l’olfacte. Al laboratori vam trobar els quatre tipus d C.elegans separats,en quatre plaques de petri diferents,una per cada tipus de soca, on vam haver de llençar aigua amb la pipeta micromètrica per expandir-los.


Després d’això vam inclinar la placa perquè tots els elegans quedessin agrupats al mateix lloc. Després amb la mateixa pipeta recolliem l’aigua amb els C.elegans i els vem colocar a un guardamostres. Quan els vam posar a reposar vam veure com els C.elegans anaven enfonsant-se avall del guardamostra. Quan ja estaven tots acumulats treiem l’aigua restant.


Després d’aquest procediment vam posar els C elegans a una altre placa de petri on hi havia menjar a una banda. Al tenir els C elegans a l’altra placa observem amb el microscopi cap a on anaven els animals. Si es dirigien cap el menjar significava que el seu olfacte era correcte.


Finalment no vam aconsegir diferenciar quina era la soca que no tenia olfacte ja que dues de les quatre no es van aproximar a l’aliment. Una de les dues no ho va fer perquè es desplaçava d’una manera diferent a la resta i per tant no va aconseguir arribar a l’aliment, i l'altre soca era la que no posseïa l’olfacte.

comportament soques comportament soques Reviewed by Anonymous on February 07, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.