Ebullició de l'aigua amb sal

Com canvia la temperatura d’ebullició de l’aigua en funció a la concentració de sal (NaCl)?


Autors: Marta i Nico


Materials

- Vidre de rellotge
- Balança
- Sal (NaCl)
- Reixeta
- Aigua destil·lada
- 2 vas de precipitats (per cada experiment)
- Proveta
- Sortidor de gas
- Espàtula
- Termòmetre
- Suport
- Bareta

Procediment

Trobar amb quants grams de sal es saturava la dissolució (altres grups).
  1. Amb una proveta s’ha agafat 50 mL d’aigua destil·lada, i s’ha avocat a un vas de precipitats. S’ha fet dues vegades amb cada quantitat per tal de poder comparar i tenir menys marge d’error.
  2. A la balança s’ha pesat X g de sal per cada vas de precipitats, cada grup tenia una quantitat diferent.
  3. Amb quantitats petites s’ha anat llençant la sal dins els vasos i es barrejava.
  4. Al tenir els X g dins l’aigua, s’ha observat que en la gran majoria de vasos la sal no s’aconseguia dissoldre.
  5. S’ha mirat les temperatures ambientals.
  6. S’ha posat les dues dissolucions a bullir i s’ha anat observant que passava.


Aquest experiment és el mateix però canviant una mica els passos, és a dir primer s’ha bullit l’aigua i després s’ha llençat la sal.
  1. Amb una proveta s’agafen 50 mL d’aigua destil·lada i s’han avocat a un vas de precipitats.
  2. Es mesura la temperatura ambient i el posem sobre el sortidor de gas amb un termòmetre dins.
  3. Es mesuren 20 g de sal (cada grup tenia una quantitat diferent) i al bullir l’aigua, poc a poc es llença la sal.
  4. Quan la solució ja no accepta més sal, es treu el vas del foc.
Resultats

Experiment dels altres grups: s’ha pogut observar que en la gran majoria dels vasos la sal no s’ha acabat de dissoldre per partícules d’impuresa o perquè la dissolució amb tanta sal s’ha saturat.

Experiment del grup 1: al treure l’aigua del sortidor de gas, tota la sal ha baixat, gran part s’ha quedat enganxada a les parets del vas. L’aigua està saturada i no permet més quantitat de sal.

A la taula següent hi ha les quantitats de sal per 50 mL d’aigua que cada grup ha utilitzat, i la temperatura on l’aigua començava a bullir a cada dissolució.


g/50 mL
Temp d’ebullició

Dissolució 1
Dissolució 2
Grup 1
0
99ºC
99ºC
Grup 2
15 (la dissolució estava saturada)
100ºC
95ºC
Grup 3
5
101,5ºC
101,5ºC
Grup 4
12
106ºC
107ºC
Grup 5
12
106ºC
105ºC
Grup 6
7,5
102ºC
103ºC

Conclusions


S’ha arribat a la conclusió que la temperatura de ebullició és més alta depenen de la quantitat de sal, ja que les quatre dissolucions que contenen 12 g són les que tenen més elevada la temperatura d’ebullició (106-107ºC). I les dissolucions que no tenen sal quan l’aigua bullia són les que tenen la temperatura més baixa (99ºC).
A les dissolucions de 15 g caldria tornar a realitzar l’experiment perquè no encaixen amb les temperatures, és a dir haurien de ser les que tenen la temperatura d’ebullició més altes, i són les més baixes.

Ebullició de l'aigua amb sal Ebullició de l'aigua amb sal Reviewed by Anonymous on February 11, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.