electroforesi

Electroforesi

Autor: Pau S.

QUE ES?

L'electroforesi en gel és una tècnica utilitzada per separar fragments d'ADN o altres macromolècules, com ARN i proteïnes per la seva grandària i càrrega. L'electroforesi consisteix a aplicar un corrent a través d'un gel que conté les molécules 

PER QUE SERVEIX?

Permet separar espècies químiques àcids nucleics o proteïnes)al llarg d'un camp elèctric en funció de la seva mida i de la seva càrrega elèctrica. Els àcids nucleics, ADN i ARN, tenen per naturalesa càrrega negativa.  L'electroforesi d'ADN és útil per comparar diferentes mostres biològiques.

COM FUNCIONA?

Com avancem en el punt anterior, l'electroforesi és un mètode de separació de mescles de molècules biològiques. Quan una barreja de molècules ionitzades són col·locades en un camp elèctric, aquestes experimenten una força d'atracció cap al pol que posseeix càrrega oposada.

EXPERIÈNCIA LABORATORI


El tacte que vàrem tenir nosaltres amb l’electroforesi va ser el CRG. Nosaltres vam utilitzar aquesta tècnica per determinar quin cuc era cada un això ho vàrem determinar perquè els que tenien els filaments de DNA mes curts eren els que tenien mutacions que els hi repercutien i els que tenien mes recorregut eren els que no tenien mutacions.

electroforesi electroforesi Reviewed by Anonymous on February 07, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.