optimització

Optimització de la quantitat de menjar en el menú

Volem saber quina és la quantitat òptima de menjar en el nostre menú. Però abans hem de decidir sobre quins paràmetres volem optimitzar.

Primer, hem analitzat els diferents nutrients que ens aporta cada aliment del dinar proposat. Hem fet el càlcul per cada 100g d'aliment i també hem mirat el preu al supermercat. Els resultats els podeu trobar a la taula.

El segon pas ha estat definir en quines proporcions apareixen aquest aliments en el nostre menú. Observeu el resultat (columna verda) en la taula següent:


Un paràmetre rellevant és la quantitat de calories aportades. Per calcular-ho hem considerat que els glúcids aporten 4cal/g, els lípids 9cal/g i les proteïnes 1cal/g.

Hem decidit optimitzar en funció de 3 paràmetres: CAL (les calories aportades per cada gram de menú), PRO (les proteïnes aportades per cada gram de menú) i COS (el cost de la matèria prima per cada gram de menú).

L'objectiu ideal és aconseguir CALo=600 calories, PROo=25 grams, COSo=2 € en el dinar.

Però no podrem acostar-nos de forma exacta a aquest objectiu... haurem de calcular quina quantitat m (grams de dinar) haurem d'incloure per aproximar-nos el màxim possible a aquest objectiu ideal.

Hem definit una funció que ens retorna la qualitat del menú en funció de la quantitat m:Sabrem calcular la quantitat m òptima???
optimització optimització Reviewed by Anonymous on February 25, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.