Hort hidropònic: identificació de glúcids

Autora: Judith Martínez

 

Objectiu: 

Poder saber el aspecte, color, solubilitat, gust, fer el test de Fehling, el de Lugol i saber diferencia els diferents glúcids que sens dona.

Materials: 

Glucosa, mido, sacarosa, lactosa en pols, 6 pipetes, 4 peres, vasos de precipitats, aigua destil·lada,  8 tubs d’assaig, dissolent A i B de fehling, iode, espàtules i bec bunsen. 


Metodologia: 

Primer mirem si les diferents glúcids son cristal·lins i diferenciem el color, a continuació els provem per saber el gust que tenen, també mirem la seva solubilitat amb aigua destil·lada.

Solubilitat: Fiquem 80ml d’aigua destil·lada en 4 vasos de precipitats i li afegim 2 cullerades de cada glúcid, remen be la dissolució, el resultat es que en ela glúcids A i D s’han dissolt del tot, en canvi B han quedat pedres al fons i C s’ha format una dispersió col·loïdal i el color sembla haver variat.

Fehling: Agafem les 6 pipetes i les 4 peres ( 4 per agafar la dissolució+ dispersions i 2 per fer Fehling), agafem 5 ml de cada dissolució + dispersions i agafem els dos colorants Fehling A i B, els ajuntem els 2 colorants en un sol vas de precipitats i fiquem 2 ml de colorant a cada tub d’assaig dels glúcids, els fiquem al bany maria i el resultat es que A i B son positius mentres que C i D son negatius, els positius es queden d’un color vermellós oxidat perquè tenen ferro mentres que els negatius es queden d’un color verdós. 

Lugol: fiquem 2ml de cada una de les dissolucions + dispersions en un tub d’assaig i unes gotes de iode en cada una, el resultat es que C es el únic que dona positiu mentres que A,B i D donen negatiu, el positiu es queda d’un color blavós.  

 

Resultats:  

A és lactosa, B és glucosa, C és midó i D és sacarosa.

Conclusions 

Vam poder comprovar que totes les característiques de cada un dels glúcids es complia sense saber quins eren, també vam poder veure com funciona el test de Fehling i el de Lugol.   


Hort hidropònic: identificació de glúcids Hort hidropònic: identificació de glúcids Reviewed by Anonymous on November 07, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.