Hort hidropònic: pH

 Autora: Cristina


El Gerard i Jo érem els encarregats de mirar com canviava el PH de l’aigua si li afegíem la mateixa quantitat de bicarbonat que de vinagre.

Primer vam agafar dos basos de precipitats en els que vam posar aigua de l’aixeta, seguidament amb dos altres basos de precipitats vam anar a la bascula i a un li vam posar 1,7g de bicarbonat i a l’altre 1,7g de vinagre.

En un vas de precipitats que contenia aigua li vam posar el bicarbonat i amb una vareta de vidre vam remoure perquè es dissolgués, vam fer el mateix amb el vinagre en un altre vas de precipitats. 

Per últim vam utilitzar un paper indicador de PH, i vam veure que passava d’un estat neutre a un estat basic amb el bicarbonat, o sigui passava del 7 al 10, en canvi amb el vinagre vam veure que la mescla es tornava més àcida i passava del 7 al 4,5. 

La nostra conclusió va ser que amb poc bicarbonat el PH augmentava molt ràpidament i amb poc vinagre el PH disminuïa molt lentament. 


Hort hidropònic: pH Hort hidropònic: pH Reviewed by Anonymous on November 07, 2020 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.