II Congrés de Química 2020-2021

 


El II Congrés de Química del curs és un resultat de varies setmanes de treball cooperatiu i que ja comença a semblar un congrés formal, on els i les recercaries dominen el seu tema i solucionen tots ls dubtes a l'audiència. Una audiència, per cert, molt activa!

El procés ha estat el següent:
  1. Creació dels equips i de la persona que lidera cada equip. No es podia repetir companys! i la persona que liderava no ho podia haver fet en el I Congrés.
  2. Tria de la temàtica a investigar. Havia de cobrir, en la mesura del possible, aspectes de termodinàmica, de cinètica química i d'equilibri de les reaccions (del temari de 2n de Batxillerat). S'ha vist molt clarament el perfil de l'alumnat, diferenciant-se l'alumnat de caire més tecnològic del més científic. Hem estudiat els motors de combustió interna (Otto vs Dièsel), els catalitzadors, el procés de fermentació del vi i el concepte d'entropia.
  3. Recerca autònoma sobre la temàtica i relació amb els conceptes treballats a l'aula.
  4. Preparació del pòster i consens sobre la rúbrica d'avaluació.
  5. Presentació de la feina feta en el II Congrés de Química. Presentació però també recepció de la feina dels companys i companyes. Hem preguntat molt i hem rebut moltes respostes!
  6. Anàlisi de tot el procés, auto-avaluació, co-avaluació i punts de millora.
Ha estat una bona feina i hem après molt, no només de química i de tecnologia en general, sinó també de gestió d'equips, de lideratge i de comunicació científica.


II Congrés de Química 2020-2021 II Congrés de Química 2020-2021 Reviewed by Anonymous on February 25, 2021 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.