La fletxa invertida

Autores: Martina i Marta


El dijous 30 de setembre de 2021, vam elaborar un experiment sobre la refracció de la llum.
Per elaborar aquest experiment vam utilitzar:
  1. 2 vasos de precipitats
  2. Oli
  3. Aigua de l’aixeta
  4. 1 full blanc
  5. Retoladors

1r intent (incorrecte):

Al realitzar l’experiment vam fer 2 intents ja que en el primer intent no vam tenir en compte les distàncies en les que col·locavem els vasos de precipitats ni des d'on feiem la fotografia. Per tant la mida i la llargada de la fletxa ens sortia igual:

  
2n intent (Correcte):

Però en el segon intent sí que ho vam tenir en compte i la distància d’entre  la fletxa i el vas de precipitats era  igual amb les dues substàncies.

Pas 1: Dibuixar un fletxa gruixuda en el paper en blanc. 
Pas 2: Omplir els vasos de precipitats amb dos líquids diferents un vas amb oli i l’altre amb aigua.
Pas 3: Col·locar el vas de precipitats amb aigua davant de la fletxa a una DISTANCIA CONCRETA

En aquest pas les alumnes no van tenir en compte les distàncies entre la fletxa i els vasos de precipitats i per tant la mida i la llargada de la fletxa els hi sortia igual.

  


Pas 4: Col·locar el vas de precipitats amb oli davant de la fletxa a la mateixa distància, entre el vas i el paper amb la fletxa, que hem col·locat anteriroment el vas de precipitats amb aigua.

 


Després de realitzar aquests procediments primer de tot hem observat que en posar el líquid al davant la fletxa es veu de forma invertida amb ambdós líquids. Això és degut al fet que la llum passa per diversos materials abans d’arribar a la fletxa, i en passar d’un medi a un altre, aquesta es pot doblar o refractar. En aquest cas, la llum ve de l’aire, passa pel vidre del vas de precipitats, després per l’aigua, torna a passar pel vidre i finalment torna a l’aire per arribar a la fletxa. Per tant, la llum passa per tres materials/medis diferents (aire, vidre i aigua) amb diferent índex de refracció*. El mateix passa quan fem el mateix amb el vas de precipitats d’oli. Per tant hi ha diferents canvis de direcció, que fan que la fletxa s’acabi invertint completament. [1]

*Índex de refracció: índex que defineix la rapidesa amb la qual un raig de llum viatja a través d'un medi en particular en relació amb la velocitat a la que passa a través d'un segon medi. 
 Índex de refracció de l’aigua: 1,33
 Índex de refracció de l'oli: 1,47
 Índex de refracció del vidre:1,45
 Índex de refracció de l’aire:1,00
 [2] 

La refracció és el canvi de direcció que experimenta un raig de llum quan canvia de medi. I la causa d’aquest canvi de direcció és degut a la diferència de velocitat de propagació de la llum en medis diferents. Llavors, quan la llum un cap ha passat pels diferents materials, ha canviat de direcció i arriba un punt on s'uneix (punt focal), i per tant la fletxa la veiem invertida perquè els raigs de llum que s’han refractat, es creuen i la llum que era al costat dret ara està en l'esquerra, fent que la fletxa sembla que s'hagi invertit.
I en segon lloc hem observat que la fletxa, a part d’invert-se al posar-la darrere de les dues substàncies degut a la refracció de la llum, depenent del la substància que hi havia en el vas de precipitats, la llargada de la fletxa canviava. Amb el vas de precipitats d’oli, la fletxa es veu més augmentada que quan utilitzem el vas de precipitats amb aigua. Aquesta petita diferència de la modificació de la forma de les fletxes és deguda als diferents índex de refracció de les substàncies que hem utilitzat perquè quan més elevat és l’índex de refracció, major es la reducció de velocitat que pateix la llum en aquell medi. Per tant com l’oli té un índex de refracció major que l’aigua, aquest es converteix en una lent amb més augment. [3] 

La fletxa invertida La fletxa invertida Reviewed by Anonymous on October 13, 2021 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.