Role play: El mercat elèctric

Saps com funciona el mercat elèctric espanyol? 

Saps els jocs d'interessos, les estratègies comercials i els riscos morals que hi ha darrera?

En l'actualitat el preu de l'electricitat ve fixat per un joc d'ofertes i estratègies entre les diferents productores elèctriques. L'entrellat d'aquest joc sol ser difícil d'entendre i un role play és l'escenari ideal per tal que tothom, de forma amena, pugui arribar no només a entendre'l sinó a veure-hi els riscos, especialment en un entorn amb poca diversitat de grans productores elèctriques.

El role play l'hem posat a prova en una tutoria de 1r de Batxillerat científic-tecnològic i ha estat tot un èxit! No volien que acabés la partida (tot i der un divendres a darrera hora...).

A continuació us descrivim el joc seguint la presentació emprada a l'aula.

Els diferents actors

El cor del joc el té el paper del Trader Elèctric, responsable de fixar el preu de venda del MWh (requadre central de la imatge). Els o les Traders mesuren la demanda elèctrica del país i contacten amb cada una de les productores elèctriques per recollir les seves ofertes. Recullen els MWh que poden produir i a quin preu el volen vendre. 
Les productores elèctriques que s'han tingut en compte en el joc són (d'esquerra a dreta a la part inferior de la imatge): el cicle combinat, la hidroelèctrica, la solar fotovoltaica, la nuclear i la eòlica. S'ha considerat que només hi ha una productora de cada font d'energia.
Un cop els o les Traders tenen tota aquesta informació, ordenen els preus de més barat a més car i comencen a omplir la cistella de la compra (i.e. la demanda elèctrica). Per exemple, si la demanda elèctrica és de 20.000 MW i la Nuclear oferta 7000 MW al preu més barat de tots, comencen a omplir la cistella amb l'energia Nuclear. Però encara queden 13.000MW per comprar. Així que segueixen omplint la cistella amb altres productores no tant barates fins arribar als 20.000 MW.
Quin és el preu final del MW? El preu fixat per la última productora que ha omplert la cistella.

Però a l'escenari hi tenim alguns actors més: el clima i l'estat dels embassaments (a dalt i a l'esquerra de la imatge), l'estat i el preu del gas pel cicle combinat (a dalt i a la dreta de la imatge).

Exemple de com el o la Trader Elèctrica recull la informació

En la imatge queda recollit tot el procés que ha de seguir el o la Trader: (1) conèixer la demanda, (2) preguntar per les ofertes de producció i preu del MWh a les productores, (3) fixar el preu final de l'electricitat.

El poder del Clima


El Clima decideix si fa sol o núvol. 
Si fa sol, la productora d'energia solar fotovoltaica podrà produir fina a un 50% de la potència instal·lada (en mitjana anual). 
Si no fa sol, es quedarà de braços creuats. 
.
El Clima també decideix si hi ha vent o no. Si no hi ha vent,  la productora Eòlica es quedarà de braços creuats. Si hi ha vent, podrà produir fins a un 60% de la potencia instal·lada (en mitjana anual)


Finalment, el Clima pot decidir l'estat dels embassaments. Si el nivell d'aigua és baix, la productora Hidràulica només podrà produir el 5% de la potència instal·lada, mentre que si el nivell és alt, en podrà produir el 20%.


Les decisions de l'Estat

L'Estat pot decidir deixar lliure el preu de l'electricitat o posar un màxim de 180 €/MWh.
A més a més, l'estat pot decidir fixar una taxa per les emissions de CO2 del Cicle Combinat, duplicant el preu base quan la taxa és del 200%.
            

La demanda energètica

El o la Trader decideixen quina és la demanda energètica de la població, que oscil·la entre 35 i 25 GWh.

Les normes per la Nuclear

** implica que les plantes ja estan amortitzades

Les normes per la Eòlica

Les normes per la Solar Fotovoltaica

Les normes per la Hidroelèctrica

** implica que les plantes ja estan amortitzades

Les normes pel Cicle Combinat

Els resultats

Es recomana anar construint una taula amb l'avenç de cada partida. Per exemple, nosaltres hem fet 5 jugades amb els següents resultats:


Espectacular les xifres que es maneguen, oi?

L'evolució hora a hora dels beneficis de cada productora ha estat:
Està clar que quan entra l'eòlica es nota!

El % de cobertura de cada productora ha estat:
Com veureu, l'aportació de la Nuclear és molt constant amb el temps (més li val, ja que no pot parar mai). Les oscil·lacions de les altres productores es deuen a les condicions meteorològiques.
Finalment, us mostro els balanç econòmic al final de les 5 jugades:
La Eòlica ha guanyat! Enhorabona¿?¿?¿? Com a consumidors, potser no hem de felicitar-los....

Feu unes quantes iteracions i veureu quantes estratègies hi ha darrera de cada partida!
Us sorprendreu de les magnituds que es mouen.
Us compraran el MWh a un preu desorbitant, molt per sobre de la vostra oferta.
Haureu de decidir si apretar per guanyar el màxim possible o jugar net i intentar mantenir un preu raonable de l'electricitat. Quina societat voleu? Quines són les vostres prioritats?

Role play: El mercat elèctric Role play: El mercat elèctric Reviewed by Anonymous on January 22, 2022 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.