Posts

Pictogrames

Image
Quins són els pictogrames de perillositat dels productes químics que tenim a casa?
Aprofitant les hores de confinament a casa hem identificat la perillositat associada a alguns productes químics de les nostres llars.
A més, hem aportat la nostra vaoració subjectiva segons les nostres vivències i la informació que ens ha arribat (el saber popular, amb tots els beneficis i riscos que comporta).
A veure què n'opineu!


Introducció-- Carmen -- Els Símbols o pictogrames de perillositat són dibuixos esquemàtics fàcilment interpretables que són usats per a indicar la perillositat de mercaderies, materials, llocs, o objectes, inclosos els corrents elèctrics, els verins i la radioactivitat, en diferents situacions. La utilització dels símbols està regit normalment per lleis en la majoria dels països i tenen en consideració normes i recomanacions internacionals. 
Hi ha un total de 9 pictogrames:


Els productes de casa (fotos de tot l'alumnat) 1. Irritació cutània Amoníac, llexiu, etanol, a…

Indicadors naturals

Image
Des de casa, podem identificar si una substància és àcida o bàsica? Objectiu Aquesta és una experiència que l'alumnat ha hagut de realitzar des de casa en plè confinament.  L'objectiu és introduir-nos als conceptes d'àcid i base mitjançant un experiment amb ingredients casolans. Observeu les aportacions de l'alumnat!!! Ho han fet realment molt bé. Fonaments-- Berta -- Un àcid és una substància que, al ser dissolta en aigua, presenta una sèrie de propietats. Tenen un gust àcid (agre); tenen un pH inferior a 7; quan es mescla amb un indicador, aquest adquireix una tonalitat rogenca; a més, quan estan dissolts condueixen corrent elèctric. En canvi, una base és una substància que, al ser dissolta en aigua, presenta unes característiques contràries o diferents als àcids. Les bases tenen un pH major de 7; tenen un gust amarg, si es mescla amb un indicador, aquest obtindrà una tonalitat verdosa o blavosa; a més si es troben dissolts en una dissolució aquosa, condueixen la ele…