LQ3: Gas Ideal

Equacions d'Estat

Autores de l'anàlisi: Anna i Àlex

Objectiu

Observar la variació que es produeix en el volum quan s’augmenta la temperatura i la pressió és constant, i veure la relació que té amb la llei dels gasos ideals. (pV=nRT)

Material

- 1 vas de precipitats
- 1 proveta
- Bec de Bunsen 
- Suport universal
- Termòmetre
- Trípode
- Aigua
- Llumins

Procediment

Per començar amb la pràctica, vam agafar un vas de precipitats i el vam omplir amb 400 mil·lilitres d’aigua de l’aixeta. Després vam agafar una proveta mitjana i vam fer el mateix: omplir-la amb 50 mil·lilitres d’aigua.
Un cop els dos recipients omplerts, vam tapar la proveta amb la mà i, ràpidament, la vam posar dins el vas de precipitats, perquè no es barregés l’aigua. D’altra banda, vam preparar a part un suport amb un termòmetre i, alhora, un bec de bunsen amb un trípode per poder posar el vas a sobre.
Vam col·locar-ho sobre el trípode, i vam posar el termòmetre dins l’aigua, de tal manera que no toqui el vas ni la proveta i, sense encendre el foc, vam mirar la temperatura.
Vam encendre el bec de bunsen amb llumins i, alhora, vam posar un mòbil a cronometrar per, cada vegada que augmentava cinc graus, poder comprovar la temperatura i el volum de l’aigua.

Resultats i anàlisi

La taula següent mostra els valors obtinguts al laboratori.

Temps
Volum
(mL)
Temperatura
(ºC)
C
(mL/K)
0' 21 20 0.071636
2'55'' 21 25 0.070434
4'25'' 21.5 30 0.070922
6' 22 35 0.071394
7'30'' 22 40 0.070254
9'30'' 22.5 45 0.070721
Per tal de comprovar que la temperatura i el volum varien linealment, varem calcular el ratio entre aquests dos valors (en unitats del S.I) ja que, segons la llei dels Gasos Ideals: V/T = n R / p  que, al llarg de l'experiment, es mantenia constant i igual a C.

Conclusions

Les conclusions a les quals vam arribar van ser que a mida que la temperatura augmenta, el volum també ho fa. La taula anterior és un procés isobàric, i V/T és una constant.
LQ3: Gas Ideal LQ3: Gas Ideal Reviewed by Anonymous on November 29, 2019 Rating: 5

No comments:

Follow Us

Powered by Blogger.